Ngày đến
Ngày đi
Loại phòng
Loại giường
Số người
Số phòng

Tỷ giá

Đồng VNĐ
-
-
-
Cty CP Hùng Vương Louis
CTHĐQT: Mr Nguyễn Kỳ Thành
GĐĐH: Mr Vũ Đức Hạnh

Add : 121 Hùng Vương, TP-Đà nẵng
Tel : (84) 0511.3867889  - 3867887
Hotline: 0927.456788
Fax : (84) 0511.3867676
Email : info@louishotel.com.vn
skype:louishotel-danang
Website : www.louishotel.com.vn
MST: 0401583729


www.louishotel.com.vn
Thoâng tin du lòch
Địa chỉ: 96 - 98 Lê Đình Dương, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 3 825384
Địa chỉ: 112 Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3 655 599 - 0511 3 647361
BÚN BÒ TÍ: Địa chỉ: 82 Đỗ Quang - Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3 615515